Registerutdrag och trygga möten

För att försäkra oss om att all verksamhet i Vinsta scoutkår KFUM är trygg, säker och fri från övergrepp och kränkningar, i alla former ser vi till att alla vuxna som interagerar med barn i verksamheten uppfyller två krav. Dessa krav är registerutdrag för ideella föreningar från polisen och Scouternas utbildning Trygga möten.

Den här sidan ämnar informera om dessa två krav samt hjälpa våra medlemmar eller volontärer att uppfylla dem.

Registerutdrag

På polisens hemsida kan man begära utdrag ur belastningsregistret. Som ideell förening kan vi kräva att deltagare på våra aktiviteter som interagerar med barn har uppvisat ett sådant utdrag. Vi sparar inte utdragen, de tillhör dig själv, utan registrerar endast att vi har godkänt det i ett register vi håller inlåst.

För att göra ett utdrag:

 1. Gå till https://etjanster.polisen.se/eregisterutdrag/utdrag.
 2. Identifiera dig med någon form av e-legitimation.
 3. Som svar på “Vilket typ av registerutdrag vill du begära ut?” väljer du “Arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg”.
 4. Fyll i de övriga fälten som inte automatiskt blivit fyllda från legitimeringen.
 5. Välj “Nästa” nere till höger
 6. Välj vart du vill att registerutdraget ska levereras och välj “Nästa” nere till höger
 7. Kolla så att alla uppgifter stämmer och välj “Skicka” nere i mitten på sidan

Trygga möten

Trygga möten är en kurs som scouterna erbjuder alla som medverkar på aktiviteter i sina föreningar. Den täcker hur man förebygger övergrepp, skapar en trygg gruppkultur och hur man ska hantera om något inträffar i verksamheten. I Vinsta scoutkår KFUM ser vi till så att alla volontärer, ledare, vuxna scouter och styrelseledamöter har gått Trygga möten.

Om du behöver gå trygga möten och inte är medlem i kåren ska du prata med Kår Utbildnings Ledaren, en ledare eller någon i styrelsen så kan de hjälpa dig att komma igång eller komma i kontakt med någon som vet.

Om du är medlem i kåren så genomförs kursen enklast online. Gör såhär:

 1. Gå till https://webbkurs.scouterna.se/course/view.php?id=49.
 2. Logga in med ScoutID (Om du inte har ett eller har glömt ditt, prata med en IT-ansvarig på kåren).
 3. Tryck på “Starta utbildningen här”.
 4. Följ instruktionerna som visas på skärmen.
 5. När du är färdig. Ladda ner ditt diplom och skicka det till tryggamoten@vinstascoutkar.se med ditt namn och din avdelning i ämnesraden så registrerar Kår Utbildnings Ledaren att du har genomfört kursen.