Rover/Utmanare

Välkommen till Rovers/Utmanarnas Sida


Roverscout i KFUK-KFUM Vinsta Scoutkår kan man bli från och med årskurs 9 (15 år). Arbetet sker normalt i en patrull utan ledare. Detta kallas för ett roverscoutlag. På våra träffar så fixar vi ibland med våran scoutlokal, åker på hajker och är hjälpledare på våra avdelningar.


Namnet Roverscout: beteckningen Rover kommer från England, där scoutrörelsen en gång startade. Ordet är mångtydigt, men kan översättas med vandrare. Valet av ordet Rover hänger samman med Baden-Powells princip att för olika företeelser välja ord som inte var belastade och ge dem en ny innebörd. Jämför t.ex. Jamboree och Moot. Länge gick den svenska Roverscoutverksamheten under beteckningen vandrarscouting. RS är den gängse förkortningen för Roverscouting.


Schema HT 2022

13/9 Knopkväll
20/9 Hajkkväll
27/9 Brädspel
4/10 Matlagning
11/10 Bästa hantverk trombon/Verktygskåp
18/10 Film weeb kväll
25/10 Brädspel
31/10 Förrådsrensning
4/11 Lov/Kulturkväll
8/11 Brädspel
12/13/11 Egen övernattning
15/11 Film weeb Kväll
22/11 Scoutskjortan
29/11 Bakning/ Matlagning- Tårta
6/12 Brädspel
13/12 Hantverk/Lokalfix

Roverscouterna träffas tisdagar

Ansvarig för Rover
Francesco André: francesco@vinstascoutkar.se
Tommy Thell: tommy@vinstascoutkar.se