Knallhattarna

Välkommen till Knallhattarnas Sida

Knallhattarna heter vår ledarpatrull i kåren. Vid våra träffar har vi ledarsamlingar, åker på dagshajker och har Julmiddag. I stora drag så umgås vi och har kul.

Ansvariga för Knallhattarna är:

Francesco André: francesco@vinstascoutkar.se

Annika Talepouro- Larsson annika.taleporou@live

PROGRAM LEDARNA 2024

1/2 Ledarträff

7/3 Ledarträff

24/3 Årsmöte

11/4 Ledarträff

15/4 St Georg

2/5 Ledarträff

11/5 Gökotta/ Fixardag lovön

18-19/5 Stugövernattning

30/5 Ledarträff

3/6 Avslutning