Knallhattarna

Välkommen till Knallhattarnas Sida

Knallhattarna heter vår ledarpatrull i kåren. Vid våra träffar har vi ledarsamlingar, åker på dagshajker och har Julmiddag. I stora drag så umgås vi och har kul.

Ansvariga för Knallhattarna är:

Francesco André: francesco@vinstascoutkar.se

Annika Talepouro- Larsson annika.taleporou@live

PROGRAM LEDARNA

Ledarträff 17/2

Ledarträff 17/3

Ledarträff 21/4

St Georg 25/4

Gökotta 8/5

Ledarträff 12/5

Övernattning 21-22/5

Städdag Lovö 26/5

Avslutning 7/6